ابزار سئو چیست؟ معرفی 13 ابزار کاربردی برای کوتاه کردن جاده سئو سایت

سئو هم مثل سایر حرفه‌ها به ابزارهایی برای تسریع امور و همچنین بررسی و تحلیل داده‌های مرتبط با وب سایت نیاز داره.

در واقع همونطور که یک نجار برای ساخت یک پنجره به ابزارهای مشخصی مثل اره (برای برش چوب)، و گونیا (برای بررسی زاویه‌ها) نیاز داره، فرآیند سئو هم از این قاعده مستثنا نیست؛ اما چرا استفاده از ابزارهای سئو اهمیت داره؟

تصویر مشاوره